понедељак, 15 августа, 2022

Контакт подаци

назив ............... : Prokuplje Media Network
адреса .............. : Југ Богдана 59/1
телефон ........... : 063.1389.000
мејл ................... : redakcija@prokupljeonline.rs
сајт .................... : www.prokupljeonline.rs



Пословни подаци

жиро рачун ................. : 200-2914610101011-57
матични број .............. : 28230478
порески број ............... : 110037198
шифра делатности .... : 9499



Локација